Actabs

Tabletki do mycia i udrażniania tac ociekowych i układów odprowadzania skroplin

Tabletki do odkażania, mycia i udrażniania tac ociekowych Actabs / Actabs JR

Działanie

  • oczyszcza i udrażnia układy odprowadzania skroplin
  • zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
  • zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu

Przeznaczenie

  • tace ociekowe
  • układy odprowadzania skroplin
  • zbiorniki nawilżaczy powietrza (tylko Actabs JR)

Szczegółowy opis

Actabs to tabletki do oczyszczania i udrażniania tac ociekowych oraz układów odprowadzania skroplin w urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych (Actabs JR – także zbiorników nawilżaczy powietrza). 


Zapobiegają zatkaniu przewodów odprowadzania skroplin w urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych wskutek nagromadzenia się szlamu, rdzy, zgorzeliny, pyłu unoszącego się w powietrzu, mułu i ciał stałych. Zabezpieczają przed powstawaniem odoru, jaki występuje w zbiornikach ze stojącą wodą, odświeżając przy tym powietrze.

 

Jedna prawidłowa aplikacja tabletek skutecznie działa przez okres do 3 miesięcy, zapobiegając przelaniu się wody z tacy ociekowej.

Opakowanie / stosowanie:

  Actabs Actabs JR
Opakowanie 1 dozownik z 6 tabletkami 200 tabletek (bez dozownika)
Zastosowanie systemy chłodnicze i klimatyzacyjne o wydajności 20 – 50 kW systemów chłodnicze i klimatyzacyjne o dowolnej wielkości, nawilżacze powietrza
Dozowanie dozownik umieszcza się w całości w tacy ociekowej; tabletek nie wyciąga się z dozownika – 1 opakowanie to jedna aplikacja produktu; dozownik zapewnia stopniowe uwalnianie się środka czynnego tabletki umieszcza się luzem w tacy ociekowej (lub zbiorniku nawilżacza), w ilości odpowiedniej do wielkości danego systemu
Zobacz w sklepie

Wróć